20 - 05 - 2021

‘Lai tạo giống bảo tồn đa dạng sinh học’

Karin Laugh chia sẻ: “Các nhà lai tạo giống đang làm việc không ngừng nghỉ nhằm tạo ra các giống rau mới và giống cải tiến có khả năng chống chịu sâu bệnh hại, năng suất cao hơn, thời gian bảo quản lâu hơn hoặc kích cỡ, hình dạng, màu sắc bắt mắt hơn. Để lai tạo các tính trạng trội này trong các giống, người ta sử dụng vật chất di truyền từ ngân hàng gen. Sự đa dạng sinh học, đặc biệt là vật chất di truyền, là cơ sở cho việc lai tạo giống. Việc tiếp cận các nguồn gen đó cho mục đích lai tạo được quy định trong các quy ước về Tiếp cận nguồn gen và Chia sẻ lợi ích”.

Bảo tồn đa dạng di truyền

Mẹ thiên nhiên đã ban tặng nguồn đa dạng thực vật khổng lồ, nhưng biến đổi khí hậu và các điều kiện khác đã ảnh hưởng đến các loại cây mọc tự nhiên. Karin cho biết: “Điều quan trọng là phải bảo tồn càng nhiều sự đa dạng di truyền càng tốt, như lưu trữ vật chất di truyền trong ngân hàng gen. Có thể có một loại cây trồng ở đâu đó trong tự nhiên sẽ có khả năng chống lại một loại bệnh thực vật thông thường”.

Lưu trữ trong ngân hàng gen

Hạt giống và các vật chất di truyền có nguồn gốc thực vật khác được lưu giữ trong các ngân hàng gen trên toàn thế giới. Các ngân hàng gen sẽ lưu trữ, nhân giống và chia sẻ sử dụng vật chất di truyền. Là một công ty lai tạo giống rau, chúng tôi phối hợp với các ngân hàng gen khác nhau trên toàn thế giới để góp phần bảo tồn sự đa dạng di truyền. Các phương thức phối hợp với các ngân hàng như từ việc kêu gọi nguồn tài trợ để ngân hàng gen mở rộng bộ sưu tập gen và bảo vệ nguồn gen cho tương lai, giúp các ngân hàng gen lưu giữ, sàng lọc và nhân giống vật chất di truyền.

Tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

Các thỏa thuận đã được quy định trong các quy ước khác nhau nhằm đảm bảo quyền tiếp cận và sử dụng công bằng và hợp lý sự đa dạng di truyền. Karin giải thích: “Nghị định thư Nagoya quy định cách tiếp cận và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng vật chất di truyền. Nghị định đảm bảo rằng vật chất di truyền chỉ có thể được tiếp cận sau khi xin phép quốc gia nơi vật chất được tìm thấy và quốc gia đó nhận được một phần lợi ích từ việc sử dụng vật chất đó."

Giống mới

Karin kết luận: “Nếu việc tiếp cận và chia sẻ lợi ích được tổ chức tốt bởi người sử dụng, chẳng hạn một công ty lai tạo giống rau như Rijk Zwaan hay các tổ chức khác có thể sử dụng vật chất di truyền cho mục đích nghiên cứu và lai tạo để tạo ra các giống mới, từ đó tạo cơ sở cho các hoạt động nhân giống tiếp theo,”.

Nhờ sự đa dạng di truyền phong phú, chúng ta có thể tiếp tục lai tạo các giống rau mới và góp phần đảm bảo an ninh lương thực.

CSR tại Rijk Zwaan

Tính bền vững và Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) là một phần tất yếu tại Rijk Zwaan; có thể nói là tồn tại trong gen của chúng tôi. Chúng tôi tin chắc rằng những kiến thức và kỹ thuật chuyên sâu của chúng tôi liên quan đến hạt giống rau sẽ góp phần tạo nên một tương lai lành mạnh. Với mục tiêu lai tạo giống nhằm phát triển các giống rau khỏe, sức đề kháng tốt hơn, năng suất cao hơn và thời gian bảo quản lâu hơn, chúng tôi mong muốn hỗ trợ cho các đơn vị sản xuất và chế biến rau một cách hiệu quả và bền vững hơn. Nhằm cải thiện khả năng tiếp cận và cung cấp các loại rau tươi cho mọi người trên toàn thế giới, Rijk Zwaan đang hợp tác với rất nhiều đối tác trong chuỗi thực phẩm. Chúng tôi đóng góp xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn thông qua các hoạt động hàng ngày và cách chúng tôi tiếp cận với mọi người. Đây là phương cách tạo nên ý nghĩa cho sứ mệnh của Rijk Zwaan: ‘Xây dựng tương lai khỏe mạnh'. Đọc thêm về các sáng kiến CSR của chúng tôi.