NEMAFIRE RZ F1

med type | hot

Mô tả

- Là giống ớt cay, thích hợp cho canh tác ngoài đồng
- Phát triển tốt ở nhiều nền khí hậu khác nhau
- Kích thước quả 12-14cm, trọng lượng quả 20-25gr. Xu hướng cho quả ngắn hơn trong điều kiện lạnh
- Có thể thu hoạch từ khi quả chuyển màu xanh đậm, hoặc thu muộn hơn khi quả chín đỏ
- Cây khỏe, cho năng suất cao
- Kháng bệnh phấn trắng tốt

Đặc tính kháng

PVY:0,1,1.2/Tm:0-3 Lt/Ma/Mi/Mj