BACHATA RZ F1 (35-209)

Ớt chuông | ngọt

Mô tả

- Dạng cây thấp, khỏe
- Phù hợp trồng trong nhà màng
- Khả năng đậu quả tốt ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt
- Kích thước quả lớn 240-260gr, màu vàng tươi
- Quả có cùi dày, quả cứng, bảo quản được lâu

Đặc tính kháng

Tm:0-3 TSWV:0