ILANGA RZ F1 (35-205)

Ớt chuông | ngọt

Mô tả

- Kháng bệnh tốt, dễ đậu quả
- Cây có sức sống mạnh mẽ, chống chịu tốt với bệnh phấn trắng
- Dạng cây hơi cao, tuy nhiên đậu quả rất đều
- Phù hợp trồng trong nhà màng
- Quả có hình đẹp, màu vàng tươi, quả bóng

Đặc tính kháng

PVY:0/Tm:0-3 TSWV:0