KPOP RZ F1 (35-BR1146)

Ớt chuông | ngọt

Mô tả

- Dạng cây khỏe, khả năng chống chịu bệnh tốt
- Phù hợp trồng trong nhà màng ở các điều kiện khí hậu khác nhau
- Cây đậu trái tốt và liên tục
- Quả to, màu đỏ tươi, cùi dày và cứng nên bảo quản được lâu
- Trọng lượng quả trung bình trên 250gr

Đặc tính kháng

Tm:0-2 TSWV:0

Videos