MASSILIA RZ F1

Ớt chuông | ngọt

Mô tả

- Dạng cây khỏe và khả năng kháng bệnh cao, thích hợp gieo trồng ở nhiều điều kiện khí hậu khác nhau
- Kháng bệnh phấn trắng và kháng tuyến trùng rất tốt
- Khả năng đậu quả tốt và liên tục, tiềm năng cho năng suất cao
- Hình dạng và chất lượng quả đồng đều từ đợt thu hoạch đầu tiên cho đến cuối vụ
- Quả vuông, màu đỏ tươi, kích thước 200-250gr
- Bảo quản được lâu, phù hợp để làm sản phẩm xuất khẩu

Đặc tính kháng

Tm:0-2 TSWV:0/Lt/Ma/Mi/Mj

Videos

Massilia RZ F1