ORANGE TARTA RZ F1 (35-1095)

snack | ngọt

Mô tả

- Là ớt snack, màu cam
- Trọng lượng quả nhỏ, trung bình 19-35gr, đồng đều về kích thước và hình dạng
- Rất ngọt, brix trung bình 8,8. Có rất ít hạt.
- Cây cao, cân đối, có sức sống mạnh mẽ, phù hợp cho sản xuất trong nhà kính, nhà màng.

Đặc tính kháng

Tm:0