PASARELLA RZ F1

Ớt chuông | ngọt

Mô tả

- Dạng cây thấp, sức sống mạnh mẽ
- Kháng virus gây vàng, đốm lá, chết nhanh
- Cây thoáng, thích hợp trồng trong các nhà vòm thấp như ở Đà Lạt
- Đậu quả tốt, năng suất cao
- Hình dạng quả đôi khi hơi dài, nên bón ít phân đạm để hạn chế tình trạng này
- Quả có màu đỏ tươi, quả bóng, bảo quản được lâu.

Đặc tính kháng

PVY:0,1/Tm:0-2 TSWV:0