RED JET RZ F1 (35-132)

Ớt chuông | ngọt

Mô tả

- Dạng cây thấp, khỏe. Kháng bệnh phấn trắng và bệnh thối nhũn tốt
- Phù hợp trồng trong nhà màng và nhà lưới
- Đậu quả tốt, ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu, đậu quả đều, cho năng suất cao
- Quả vuông, cùi dày, kích thước 200-250gr
- Có thể thu hoạch màu xanh hoặc màu đỏ
- Phù hợp để làm sản phẩm xuất khẩu

Đặc tính kháng

PVY:0,1,1.2/Tm:0-2/Xcv:1-3 Lt