RED TATIN RZ F1 (35-1149)

snack | ngọt

Mô tả

- Là ớt snack,màu đỏ
- Trọng lượng trái nhỏ, kích thước đồng đều
- Rất ngọt, rất ít hạt
- Cây khỏe, cho nang suất cao
- Phù hợp trồng trong nhà kính, nhà màng.

Đặc tính kháng

Tm:0-2