REGGAETON RZ F1 (35-1054)

Ớt chuông | ngọt

Mô tả

- Là ớt chuông vàng
- Kết cấu quả đẹp, kích thước quả lớn, cho năng suất cao.
- Thịt quả chắc, bảo quản được lâu
- Dạng cây cân đối, kháng bệnh khảm lá khá tốt.

Đặc tính kháng

Tm:0-3 TSWV:0