TRIROSSO RZ F1 (35-901)

đặc biệt | ngọt

Mô tả

- Là ớt baby, có màu đỏ
- Cây có sức sống mạnh mẽ, tiềm năng cho năng suất cao
- Quả nhỏ, kích thước 85-95gr
- Độ ngọt cao
- Phù hợp dùng ăn tươi

Đặc tính kháng

Tm:0-2