YELLOW ZUPPA RZ F1 (35-MY1211)

snack | ngọt

Mô tả

- Là ớt snack, màu vàng tươi
- Cây cho thu hoạch sớm, năng suất cao
- Kháng bệnh bệnh khảm lá trên ớt khá tốt
- Phù hợp trồng trong nhà kính, nhà màng.

Đặc tính kháng

Tm:0-3