CALAZINA RZ F1 (23-112)

cylindrical

Mô tả

- Là giống bí ngòi F1, vỏ xanh, ruột trắng
- Thích hợp trên đất trong nhà kính hoặc ngoài trời vào mùa xuân, hạ, thu.
- Dễ trồng, năng suất cao, thời gian bảo quản sau thu hoạch kéo dài.