TOURIMA RZ F1 (30-252)

màu trắng | hình tim

Mô tả

- Bắp cải hình tim, cuộn chắc
- Chậm nứt búp do đó có thể kéo dài thời gian thu hoạch
- Khả năng kháng vi khuẩn thối nhũn Xanthomonas rất cao
- Thời gian sinh trưởng 56-60 ngày (từ trồng đến thu hoạch).