72-197 RZ F1

cà chua bi | thu rời

Mô tả

- Cà chua cherry cho quả tròn
- Trọng lượng trái từ 8-12gr
- Thu hoạch rời

Đặc tính kháng

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0/Si TYLCV/Sbl/Ma/Mi/Mj