ALAMINA RZ F1 (73-672)

size trung | thu rời

Mô tả

- Cà chua beef size trung
- Trọng lượng quả từ 160 – 180gr
- Thích hợp canh tác trên nền khí hậu mát
- Vỏ bóng đẹp, cứng, dễ vận chuyển và bảo quản được lâu
- Giống cho thu hoạch sớm, kháng đốm héo chết cây trên cà rất tốt.

Đặc tính kháng

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 TSWV/Ma/Mi/Mj