ATTIYA RZ F1 (73-667)

Cà chua beef | thu rời

Mô tả

- Vỏ màu đỏ tươi
- Quả có hình dạng tròn đều
- Dạng cây thấp, thiên về phát triển sinh sản
- Quả cứng, bảo quản được lâu
- Trọng lượng quả trung bình: 200gr
- Kháng tuyến trùng, mốc xám, héo xanh do Verticillium, héo xanh do Fusarium, virus khảm thuốc lá, virus đốm lá gây chết, virus vàng lùn xoắn lá.

Đặc tính kháng

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 TSWV/Ma/Mi/Mj