CALIOSO RZ F1 (72-153)

Cà chua cocktail

Mô tả

- Đậu quả đều, các quả trên chùm có sự đồng đều cao
- Có thể trồng trong nhiều điều kiện nhà màng khác nhau
- Quả cứng, màu đỏ tươi, bảo quản lâu
- Trọng lượng quả: 35gr
- Phổ kháng rộng, kháng mốc xám, tuyến trùng, héo xanh Fusarium, héo xanh Verticillium, virus khảm thuốc lá, virus vàng lùn xoắn lá.

Đặc tính kháng

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si TYLCV/On (ex Ol)/Ma/Mi/Mj