DOUFU RZ F1 (73-521)

Beef size trung | thu rời

Mô tả

- Phù hợp trồng mật độ dày
- Cây phát triển theo hướng sinh sản, dễ đậu quả
- Giống cho thu hoạch sớm
- Dạng cây thoáng với lá ngắn và đứng
- Quả tròn đẹp, màu sắc tươi sáng
- Trọng lượng trung bình 150gr
- Kháng tuyến trùng, đốm lá, mốc xám, héo xanh do Verticillium, héo xanh do Fusarium, virus khảm thuốc lá.

Đặc tính kháng

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Sbl/Va:0/Vd:0 Ma/Mi/Mj