FARBINI RZ F1 (72-188)

cà chua quả hình trứng | thu rời

Mô tả

- Cà chua cherry hình trái nhót
- Màu vàng cam, hình dạng trái có độ đồng đều cao
- Thích hợp thu rời hoặc thu chùm
- Cây khỏe, sinh trưởng tốt.

Đặc tính kháng

ToMV:0-2/Fol:0/For Ma/Mi/Mj