GENERY RZ F1 (72-192)

cà chua bi | chùm

Mô tả

- Cà chua cherry quả tròn, có màu đỏ đậm và ít bị nứt
- Chùm dài, đẹp
- Cây khỏe, cho thu hoạch sớm.

Đặc tính kháng

ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0/Si TYLCV/Ma/Mi/Mj