GOURAMI RZ F1 (72-021)

plum | thu rời

Mô tả

- Cà chua cherry xanh,hình quả mận
- Có thể thu rời hoặc thu theo chùm
- Trọng lượng trái 9-11gr
- Vị ngon, ít nứt trái.

Đặc tính kháng

ToMV:0-2/Fol:0-2/Va:0/Vd:0 Ma/Mi/Mj