IDOLINI RZ F1 (72-154)

cà chua quả hình trứng | thu rời

Mô tả

- Cà chua cherry hình mận, nhỏ
- Hình dạng trái đồng đều
- Thích hợp thu hoạch thu chùm.

Đặc tính kháng

ToMV:0-2/Fol:0 Ma/Mi/Mj