MESSINA RZ F1 (73-47)

Cà chua cocktail | chùm

Mô tả

- Là giống tuyệt vời để thu chùm
- Cây có sức sống mạnh mẽ với dạng lá mở
- Quả có độ đồng đều cao trong tất cả các mùa
- Chùm quả đẹp, cuống chắc
- Kháng nứt cao và có màu sáng đẹp
- Vị ngon, ngọt
- Trọng lượng quả: 30-40gr
- Kháng: mốc xám, tuyến trùng, héo xanh Fusarium, héo xanh Verticillium, virus khảm thuốc lá.

Đặc tính kháng

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 Ma/Mi/Mj