NOWARA RZ F1

plum | thu rời

Mô tả

- Là giống cà chua cho quả hình trứng, với kích thước quả trung bình
- Quả cứng, màu đỏ tươi
- Dễ đậu quả trong điều kiện thời tiết nóng
- Trọng lượng quả: từ 80gr
- Kháng: mốc xám, tuyến trùng, héo xanh Fusarium, héo xanh Verticillium, tuyến trùng, virus khảm thuốc lá, virus đốm lá gây chết cây, virus vàng lùn xoắn lá.

Đặc tính kháng

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj