OPERINO RZ F1 (72-187)

plum | thu rời

Mô tả

- Cà chua cherry hình quả lê, khi chín có màu vàng cam đậm
- Kết cấu trái đồng đều, mùi vị đặc trưng
- Cây khỏe, kháng virus khảm cà chua

Đặc tính kháng

ToMV:0-2/Fol:0/Va:0/Vd:0