PARESO RZ F1 (72-126)

plum | thu rời

Mô tả

- Cà chua cherry quả nhót
- Cây có đốt dài với chùm quả liên tục
- Cây có sức sống mạnh mẽ
- Quả chín nhanh, cho thu hoạch sớm
- Quả có màu đỏ đậm, độ ngọt cao
- Kháng: mốc xám, tuyến trùng, héo xanh Fusarium, héo xanh Verticillium, virus khảm thuốc lá.

Đặc tính kháng

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0/Si Ma/Mi/Mj