SOLARINO RZ F1 (72-150)

cà chua quả hình trứng | thu rời

Mô tả

- Cà chua cherry quả nhót
- Cây có đốt dài với chùm quả liên tục
- Cây có sức sống mạnh mẽ
- Quả chín nhanh cho thu hoạch sớm
- Quả có màu đỏ đậm, rất ngọt.

Đặc tính kháng

ToMV:0-2/Fol:0,1 Sbl/Ma/Mi/Mj