TOMARY RZ F1 (72-191)

cà chua bi | chùm

Mô tả

- Chùm dài, đẹp
- Cây phát triển theo hướng sinh sản, cây mạnh
- Độ ngọt cao, quả màu đỏ tươi
- Vị ngọt đặc biệt
- Kháng: mốc xám, tuyến trùng, héo xanh Fusarium, héo xanh Verticillium, virus khảm thuốc lá, virus đốm lá gây chết.

Đặc tính kháng

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 Ma/Mi/Mj