UMAGNA RZ F1 (73-602)

Cà chua beef | thu rời

Mô tả

- Quả màu đỏ đậm, màu sắc đồng đều
- Quả to cho đến cuối vụ
- Cho quả sớm và khả năng đậu quả liên tục cao
- Kích thước lá vừa phải
- Cây có sức sống mạnh
- Thời gian bảo quản kéo dài
- Trọng lượng quả trung bình: 200gr - 250gr
- Kháng tuyến trùng, mốc xám, héo xanh do Verticillium, héo xanh do Fusarium, virus khảm thuốc lá, virus đốm lá gây chết, virus vàng lùn xoắn lá.

Đặc tính kháng

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj