LYNX RZ F1 (51-166)

Lá chia thùy

Mô tả

• Lá màu xanh đậm, đầu lá tròn
• Khả năng kháng sương mai tốt
• Có thể trồng thổ canh, thủy canh trong nhà màng.

Đặc tính kháng

Pfs:1-11,13,15,16