LYNX RZ F1 (51-166)

Lá chia thùy

Mô tả

- Lá xanh đậm, hình ovan
- Khả năng kháng sương mai tốt
- Có thể trồng thổ canh, thủy canh trong nhà màng.

Đặc tính kháng

Pfs:1-11,13,15,16