STETHAM RZ F1 (49-05)

màu xanh

Mô tả

- Có thể trồng ngoài đồng, cây phát triển nhanh, bẹ to hơn khi trồng thủy canh
- Cho thu hoạch sớm hơn các giống khác, 55 ngày sau trồng trên hệ thống thủy canh.