JUNON RZ F1 (39-804)

dài

Mô tả

• Củ cải đỏ dài, có 2 màu trên củ: phía trên màu đỏ, đuôi củ màu trắng
• Lá tròn đẹp. Độ đồng đều củ cao. Không bị xốp, ít nứt củ.