JUNON RZ F1 (39-804)

dài

Mô tả

- Củ dạng dài, trên củ có 2 màu trắng và đỏ, lá ngắn
- Độ đồng đều cao và không bị xốp bên trong, ít nứt củ.