MONTY RZ F1 (13-204)

tròn

Mô tả

• Củ dền đỏ, hình dạng củ tròn
• Rễ khỏe và phát triển nhanh
• Thu hoạch sau trồng 55-65 ngày