MONTY RZ F1 (13-204)

tròn

Mô tả

- Củ dền đỏ, hình dạng củ tròn
- Rễ khỏe, cây phát triển nhanh
- Độ brix và betanin cao