ZEPPO RZ F1 (13-30)

tròn

Mô tả

- Sinh trưởng nhanh, đều, quả tròn mịn
- Hệ lá phát triển dài và khỏe. Hạt đa chồi (1 hạt có thể phát triển thành nhiều cây)
- Màu đỏ tươi, không có vòng trắng như các giống khác
- Có thể trồng trong điều kiện khí hậu ấm.