12-707 RZ F1

đơn tính không hạt,có gai

Mô tả

- Dưa bao tử, dùng để làm dưa muối
- Thu hoạc kích thước 6-9cm; 9-12cm
- Năng suất trung bình 1,5kg/ cây. Kháng bệnh tốt
- Phù hợp trồng ngoài trời, tuy nhiên đạt năng suất cao hơn khi canh tác trong nhà màng.

Đặc tính kháng

Ccu/Px (ex Sf) CMV