KEERTHI RZ F1

đơn tính không hạt,có gai

Mô tả

- Là loại dưa bao tử chuyên dùng làm dưa muối
- Chỉ thu hoạch kích thước 2-4cm để đạt năng suất tối ưu
- Quả màu xanh đậm, chất lượng tốt sau khi chế biến. Năng suất trung bình 1.5kg/ cây
- Kháng phấn trắng tốt, cây thấp, hoa nhiều
- Phù hợp trồng tại phía Bắc vào tháng 9 đến hết tháng 2. Năng suất ổn định suốt vụ
- Đạt năng suất cao hơn khi canh tác trong nhà màng.

Đặc tính kháng

Ccu/Px (ex Sf) CMV