SURYA RZ F1 (12-69)

đơn tính không hạt,có gai

Mô tả

- Giống dưa bao tử chuyên dùng làm dưa muối
- Cho phép thu hoạch ở tất cả các kích thước khác nhau 2-4cm; 4- 6cm; 6-9cm
- Chịu nóng tốt, có thể trồng vụ sớm
- Kháng virus khảm lá trên dưa chuột
- Năng suất trung bình 1.5kg/ cây. Phù hợp trồng tại phía Bắc vào tháng 9 đến hết tháng 2
- Đạt năng suất cao hơn khi canh tác trong nhà màng.

Đặc tính kháng

Ccu/Px (ex Sf) CMV