FUJISAWA RZ F1 (34-905)

Dòng dưa Quincy

Mô tả

- Dưa lưới thuộc dòng Quincy
- Cây khỏe, lưới nổi rõ nét
- Trọng lượng trái từ 1,5 – 2kg. Brix từ 13 trở lên
- Dưa vỏ xanh, thịt màu cam tươi rất đẹp, chắc, giòn, thơm.
- Khả năng kháng phấn trắng và bệnh vàng lá chết chậm khá tốt.

Đặc tính kháng

Fom:0,1,2 Px (ex Sf):2,3/Ag