RANGIPO RZ F1 (34-683)

dòng dưa Eastern shipper | LSL

Mô tả

- Vỏ lưới xanh, có sọc màu xanh, hình dạng như quả bóng bầu dục
- Thịt quả màu cam, giòn, ngọt và có mùi thơm nhẹ.
- Cây có xu hướng ra hoa đậu quả sớm, do đó nên điều khiển cây theo hướng sinh trưởng thân lá trong giai đoạn cây con.
- Kháng Fusarium và bệnh ghẻ dưa rất tốt
- Thời gian sinh trưởng 70-75 ngày

Đặc tính kháng

Fom:0,1,2 Px (ex Sf):1,2, 3.5