TAJ MAHAL RZ F1 (34-804)

branco/honeydew | aromatic

Mô tả

- Giống dưa lưới vỏ trắng, ruột cam, giòn
- Độ ngọt 14 - 16
- Trọng lượng quả từ 1,5 – 2,5kg
- Khả năng kháng phấn trắng tốt.

Đặc tính kháng

Px (ex Sf):1,2,5