CENGEL RZ F1 (22-193)

Snack

Mô tả

 Rất giòn, ngọt, vỏ mỏng
 Kích thước quả 8-10cm
 Năng suất cao, bắt đầu cho thu hoạch sau khi gieo 45 ngày
 Giống F1, không hạt, chuyên dùng cho canh tác trong nhà màng, chỉ ra hoa cái và có thể cho 10 hoa trên 1 nách lá
 Cây phát triển mạnh, phổ thích nghi rộng, có thể trồng tại tất cả các vùng khí hậu khác nhau của Việt Nam
 Kháng phấn trắng và bệnh ghẻ dưa rất tốt.

Đặc tính kháng

Ccu/Px (ex Sf)

Videos

Dưa leo baby - Cengel RZ F1