JOYFIT RZ F1 (19-SP427)

Snack

Mô tả

- Giống dưa leo baby, chuyên trồng trong nhà màng
- Thích hợp trồng quanh năm, đặc biệt kể cả điều kiện thiếu sáng vào mùa mưa
- Trái chắc, giòn, thẳng đều, dễ vận chuyển và thời gian bảo quản sau thu hoạch tốt
- Cây khỏe, năng suất cao và ổn định.

Đặc tính kháng

Ccu/Px (ex Sf)