RIVERSUN RZ F1 (22-523)

nhỏ

Mô tả

• Riversun RZ là giống F1, cây có sức sống và khả năng chống chịu bệnh mạnh mẽ
• Phổ kháng virus rộng, kháng phấn trắng và bệnh ghẻ dưa tốt
• Một nách lá cho 3-4 quả, thu hoạch 12-14 cm
• Quả có màu xanh nhạt, bảo quản tốt
• Tiềm năng năng suất cao

Đặc tính kháng

Ccu/Px (ex Sf) CMV/CVYV/PRSV/WMV/ZYMV