SHELTER RZ F1

rootstock tomato/aubergine

Mô tả

- Là gốc ghép chuyên dùng cho cà chua, giúp kháng các bệnh từ đất như héo xanh (bacteria wilt), Fusarium, và tuyến trùng. Giúp tăng năng suất
- Ngoài ra, gốc ghép được sản xuất theo quy trình sạch bệnh GSPP, do đó, giảm tối đa nguy cơ nhiễm bacteria canker.

Đặc tính kháng

ToMV:0-2/Fol:0-2/For/Va:0/Vd:0 Pl/Ma/Mi/Mj