BEAS RZ F1 (32-949)

màu trắng

Mô tả

- Được gọi là su hào tuyết bởi màu trắng đặc biệt của củ, cọng và thịt củ
- Vị rất ngọt, không hăng
- Kháng bệnh tốt, phù hợp trồng quanh năm ở cao nguyên và vụ chính đông của miền Bắc.