UKZA RZ F1 (32-932)

purple

Mô tả

- Su hào có vỏ màu tím sáng, cây phát triển nhanh
- Ruột màu trắng, vị rất ngọt