BERLINAL RZ (11-206)

Lá xoắn

Mô tả

- Xà lách Frisee (xà lách gai)
- Cấu trúc và chiều dài lá đồng nhất
- Cây có sức sống mạnh mẽ, chậm trổ ngồng và kháng cháy viền lá tốt.