KORBI RZ (11-406)

Xà lách frisee lá nhỏ

Mô tả

- Xà lách Frisee (xà lách gai) lá nhuyễn
- Cây có sức sống mạnh mẽ, chậm trổ ngồng và kháng cháy viền lá tốt.