KORBI RZ (11-406)

tres fine maraichere

Mô tả

- Xà lách Frise (xà lách gai) lá nhuyễn
- Cây có sức sống mạnh mẽ, chậm trổ ngồng và kháng cháy viền lá tốt.